top of page

1. Facturen (afrekening) moeten betaald worden ten laatste 14 dagen na de factuurdatum.

2. Onze kilometervergoeding bedraagt €0,40/km. Dit voor alle verplaatsingen omtrent de opdracht.

3. Parkeergelden en/of tolgelden worden bij de verplaatsingskosten gerekend.

4. Bij het accepteren van een offerte wordt standaard een voorschot van 30% (te betalen binnen een termijn van 5 dagen) van de prijs volgens offerte voor de diensten aangerekend. Het overige bedrag dient betaald te worden met de eindfactuur. Het overige bedrag dient voldaan te worden binnen de 14 dagen na de afspraak. Eindfacturen worden uitgestuurd op de dag van de afspraak en dienen voldaan te zijn binnen de 14 dagen na de factuurdatum (zie regel 1.), tenzij men wenst te betalen bij de levering van de dienst, op het moment van de afspraak zelf. Indien de klant niet betaald of weigert te betalen behoud Framable Pixels zich het recht de levering van de diensten te staken.

5. Voorschotten worden niet terugbetaald, tenzij dit anders besproken werd. Ongeacht welke reden.

 

6. Betaalmiddelen die worden aanvaard zijn ; Cash , Payconiq / Overschrijving met uittreksel voor grotere bedragen, Overschrijving op factuur.

7. Een afspraak kan geannuleerd worden tot 3 weken voor de dag van de afspraak. Er wordt dan een nieuwe afspraak ingepland op een andere datum.

8  Het ruwe beeldmateriaal kan geleverd worden tegen meerprijs , de klant koopt hierbij dan de eigendomsrechten en kan het voor eender welk doeleind gebruiken.

9. Zowel het ruwe beeldmateriaal als de bewerkte foto’s worden bewaard tot 6 maanden na aflevering van de opdracht. Deze termijn kan verlengd worden tegen een meerprijs.

10. De geleverde diensten zijn vrij te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Zowel het ruwe beeldmateriaal als het eindproduct blijft eigendom van Framable Pixels. De klant mag deze dan ook niet doorverkopen. Bij gebruik op een medium niet eigen aan de klant ( website, sociale media pagina, brochure, advertentie, … van de klant) moet steeds een copyrightvermelding van ‘Framable Pixels’ worden geplaatst.

11. Alle verwachte beeldmaterialen worden bewerkt naar inzicht van Framable Pixels , rekening houdend met de wensen en ideeën van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.

12. Bij niet-betaling zal Framable Pixels eerst een herinnering sturen. Bij de tweede herinnering komt een herinneringskost van €15. Bij wanbetaling behoudt Framable Pixels zich het recht voor het inschakelen van een incassobureau, waarvan alle kosten (deurwaarderskosten, gerechtskosten,..) worden verhaald op de wanbetaler.

13. Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, apparatuur panne, ... of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,...), kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.

14. Niet-overdekte opdrachten kunnen verzet worden bij slechte weersomstandigheden , dit in overleg met de klant, hiervoor is een annulatie geen geldige reden voor de terugbetaling van een voorschot.

15. Indien de klant zelf ruw beeldmateriaal aanbiedt voor bewerking, wordt verondersteld dat de klant hiertoe de rechten heeft.

 

16. Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de klant of om een aan de klant te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden.

17. Framable Pixels stelt zich flexibel op in het betalen van de totaalsom van de huwelijkspakketten en evenementen. (*Enkel op aanvraag) Het is echter wel de verantwoordelijkheid van de klant om de betalingen correct en tijdig uit te voeren. Bij niet-betaling zal Framable Pixels eerst een herinnering sturen. Bij de tweede herinnering komt een herinneringskost van €15. Bij wanbetaling behoudt Framable Pixels zich het recht voor het inschakelen van een incassobureau, waarvan alle kosten (deurwaarderskosten ,gerechtskosten,..) worden verhaald op de wanbetaler.

18. Framable Pixels behoudt zich het recht voor het wijzigen van de algemene voorwaarden op eender welk moment. Hierbij zal Framable Pixels klanten steeds op de hoogte brengen. De algemene voorwaarden zijn steeds downloadbaar in PDF in de nieuwste versie. Mogelijke wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe klanten. Bestaande klanten behouden de voorwaarden geleverd bij de overeenkomst op het moment van ondertekenen.

Laatst gewijzigd ; 25/05/2024 14:37 u.

Download de algemene voorwaarden in PDF hier

bottom of page